Χρήσιμα Τηλέφωνα για μετάβαση στην Αμοργό και τις Μικρές Κυκλάδες

Municipality of Amorgos 22853.60200 – Fax. 22850.71246
Citizen Service Centre (C.S.C.) 22850.74100-22853.60224 – Fax 22850.29307
Port Authority of Katapola 22850.71259
Port Authority of Aegiali 22850.73620
Police Station of Hora 22810.71210
Police Station of Aegiali 22810.73320
Pharmacy of Hora 22850.74166
Pharmacy of Aegiali 22850.73173
Dentist of Katapola 22850.71005
Rural Clinic of Hora 22850.71207
Rural Clinic of Katapola 22850.71805
Rural Clinic of Aegiali 22850.73222
Rural Clinic of Arkesini 22850.72250
Hellenic Organization of Telecommunications 22850.71699
Central Post Office 22850.71250
Agricultural Bank 22850.71871.71872
Taxi 6932.103077
Amorgos Animal Welfare 22850.71716

Newsletter

Subscribe in our Newsletter